Elektronisk tidtagning vid hästhoppning

RS-tid - Tidtagningssystem som styrs från domarsekretariatets dator med automatisk registrering av resultat för redovisning med RS-pro

Till datorns serieport ansluts, via en kopplingsenhet (I/O-enhet), förbindelser med upp till 3 fotoceller som registrerar start- och mål passager.
Med hjälp av RS-tid styrs sedan tidtagning och felregistrering i ett Windowsfönster med mus eller funktionstangenter.
Användarfönstret är självinstruerande och intiutivt och kan användas av funktionärer efter bara en kort introduktion.

PxTid.gif (33400 bytes)

             WB01514_.gif (256 bytes)   Användarfönstret för styrning av RS-tid.

Andra egenskaper hos systemet:

Systemet RS-tid konfigureras efter klubbens behov och offereras på begäran.

STRÖMSHOLMS DATA HB, Apotekarbacken 5, 730 40  KOLBÄCK
Tel/Fax 0220-43501  Mail: bo.nasell@stromsholms-data.se