RS-pro  Program för tävlingsadministration och resultatbehandling.

Programmet hjälper tävlingsarrangören såväl före tävlingen med tävlingplanering och förberedelser som under tävlingen med genomförande och resultatrapportering. Häst- såväl som ponnytävlingar.

Tävlingsförberedelser:

Ekonomiska kalkyler och tidsplanering för tävlingen görs med stöd av programmet.

I programmet görs registrering av tävlingsanmälningar samt utskrift av startlistor, hästförteckningar etc. för tävlingskatalogen, meddelande till ryttare, hästägare och funktionärer, uppstallningslistor m.m.

Arbete i tävlingssekretariatet. Tävlingsekonomi.

Startanmälningar, strykningar, efteranmälningar, ryttare- och hästbyten, byte av klass etc. Kostnader, premier, rabatter registreras automatiskt men kan korrigeras vid behov.

Domarsekretariat. Resultatbehandling.

Sena korrigeringar i definitiva startlistor. Resultat registreras manuellt eller automatiskt via dataöverföring från tidtagningsanläggningen. Effektivast görs elektronisk tidtagning och resultatregistrering direkt integrerat i RS-pro. On-line support till domare/speaker. On-line resultat till publik via stordisplay och/eller data/TV-monitorer. Datakommunikation med tävlingssekretariat via ett enkelt datanät (eller disketter).

PxTvl.jpg (69855 bytes)
Exempel på fönster med startlista och resultatställning. Resultatregistrering.

 

RS-pro för Windows