RS-dressyr  Datorsupport för dressyrdomare

Programmet innehåller domarprotokoll för ett stort antal dressyrprogram. Under tävling registreras domarpoäng hos varje domare och slutresultaten för varje ekipage rapporteras till tävlingssekretariatet (RS-pro). Rapporteringen sker lämpligen via ett nätverk mellan domardatorerna och sekretariatet.

Domarsupport:

Exempel på fönster med dressyrprotokoll