Tävlingsanmälan via Internet
(I beskrivningen nedan antar vi att du använder Internet Explorer resp Outlook Express)

Anmälningsförfarandet är kostnadsfritt för ryttaren och tävlingsarrangören.

Prova att göra en ryttares tävlingsanmälan via Internet
... och kolla till arrangören inkomna anmälningar (använd lösenordet: vivaldi )

Ryttarens/arrangörens program installation Ryttarens
tävlingsanmälan
Arrangören
tar emot anmälan
Anmälan på arrangörens hemsida
(till datafil)
Arrangören:

Så snart du registrerat uppgifter om din tävling och klasserna, så kan du i RSpro öppna för Internetanmälan. (Meny: Registrera/Internetanmälan.../Öppna för anmälan...)
Du får två internet-adresser att använda i länkar på klubbens hemsida och i tävlingspropositioner.
1:a länken (t.ex Sänd webb.anm.) öppnar ett anmälningsformulär där ryttaren anmäler till din klubbs tävling.
2:a länken (t.ex. Admin.anm.) öppnar ett fönster där du som tävlingsarrangör kan hämta inkomna anmälningar och i övrigt administrera anmälningarna.
(Programmen och din klubbs anmälningsfiler finns fysiskt på en gemensam server. )
Ovanstående är kostnadsfritt för klubbar med RS-pro licens. 

Ryttaren:

Gå till arrangerande klubbens hemsida
Gå vidare ev. via  propositionen till anmälningsformuläret.
Fyll i uppgifter om bl.a. ryttare, häst och klasser och klicka på [Sänd tävlingsanmälan]
Du får en bekräftelse på att din anmälan är registrerad.
Sänd en  web_anm !
Arrangören:

Klicka på [Visa  anmälningar]. och spara filen med anmälningar till en lämplig mapp i din dator t.ex. C:\TvlAnm.
Registrera anmälningarna i RS-pro genom att under meny Registrera/ Tävl.anmälningar, importera... importera från ovanstående txt-fil.

Med ett separat program RS-iam kan alla internet-anmälningar skrivas ut på ursprungliga anmälningsformuläret. 

 
 Var vänlig öppna möjligheten att tävlingsanmäla via
 vår egen klubbs hemsida.
 Klubbens namn:
 
  Önskat lösenord som du måste använda för att visa och behandla inkomna tävlingsanmälningar
  (för att utomstående inte skall ha tillgång till inlämnade anmälningar):
 

  Skicka erforderliga Internetlänkar till följande mailadress:
 
  Beställarens namn och telefonnummer: